Kokybės politika

Susijusios šalys, jų poreikiai ir lūkesčiai:

UAB „Empirija” prižiūri ir identifikuoja su šia kokybės sistema susijusias šalis skirtinguose lygiuose ir procesuose pagal galiojančią tvarką. Nustatytos tokios suinteresuotosios šalys, kurios yra susijusios su UAB „“Empirija“ Kokybės vadybos sistema:

 • Klientai;
 • Partneriai ir subrangovai;
 • Įmonės darbuotojai;
 • Tiekėjai;
 • Įmonės akcininkai;
 • Teisinių reikalavimų leidėjai ir teisinius reikalavimus kontroliuojančios institucijos;
 • Sertifikuojančios institucijos.

Kokybės politikos principai:

 • sistemingai analizuoti rinkos, vartotojų ir suinteresuotų šalių poreikius ir lūkesčius;
 • puoselėti abipusiai naudingus ilgalaikius ryšius su esamais ir būsimais įmonės klientais, tenkinti klientų poreikius – prieinamumą, informuotumą, paslaugų kokybę, paslaugų užbaigtumą, tęstinumą, konfidencialumą, siekti klientų pasitikėjimo ir lojalumo;
 • teikti efektyvias ir kokybiškas kompiuterinių kasos sistemų ir kitos pardavimui skirtos technikos irprograminių sprendimų pardavimo ir aptarnavimo paslaugas;
 • operatyviai valdyti klientų  skundus, neatitiktis, nepageidaujamus įvykius, numatyti prevencijos veiksmus jiems šalinti;
 • siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, reikalauti iš tiekėjų tiekti kokybišką ir nustatytus reikalavimus atitinkančią įrangą ir komplektuojančias dalis;
 • ugdyti kiekvieno įmonės darbuotojo kūrybingumą, atsakomybę ir supratimą, kad produktų ir paslaugų kokybė ir yra ne tik bendra įmonės, bet ir jo asmeninė pareiga;
 • sistemingai kelti personalo kvalifikaciją ir profesionalumą;
 • vykdant veiklą, vadovautis Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos teisės aktų ir kitų reglamentų, apimančių bendrovės veiklos sritį, reikalavimais, ir užtikrinti jų atitikimą.

Vadovaudamasi šiais principais bendrovės vadovybė įsipareigoja:

 • prižiūrėti ir nuolat tobulinti tokią kokybės vadybos sistemą, kuri atitiktų LST EN ISO 9001:2015 Kokybės vadybos sistemos standarte numatytus reikalavimus ir nuostatas;
 • rūpintis, kad kokybės politika ir tikslai atitiktų bendrovės ketinimus, reguliariai peržiūrėti bendrovės kokybės politiką, kad ji atitiktų įstaigai keliamus Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos reikalavimus, ir ją koreguoti pagal pasikeitusias aplinkybes;
 • propaguoti kokybės politiką bendrovėje, užtikrinti, kad kokybės politika ir tikslai būtų visiems suprantami, diegiami visuose veiklos lygiuose ir jų būtų laikomas;
 • sistemingai analizuoti rinkos, savo klientų, partnerių ir kitų suinteresuotų šalių poreikius ir lūkesčius;
 • užtikrinti bendrovės gaminamų fiskalinių blokų bei parduodamos įrangos ir teikiamų paslaugų kokybę, atsakingai pasirenkant tiekėjus, subrangovus ir kokybiškai vykdant visus veiklos procesus;
 • klientams pateikti tik kokybiškas prekes, programinius sprendimus ir paslaugas;
 • užtikrinti nuolatinio darbuotojų tobulėjimo ir kvalifikacijos kėlimo sąlygas bei motyvuoti juos veiklos gerinimui bei pripažinti kiekvieno įnašą į sėkmingą bendrovės darbą;
 • dirbti sąžiningai pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų bei kitų dokumentų, reglamentuojančių ūkinę – komercinę veiklą reikalavimus.

Vadybos sistemos sertifikatas

Klientai